Twitter Notícies i actualitat
Segueixi i mantinguis informat amb les notícies del sector des de la nostra pàgina de twitter

Butlletí de SeInProDat
sobre la LOPD i LSSIce

SeInProDat
C/Aribau 278, 1º-1ª
08006 Barcelona

Correu  seinprodat@seinprodat.net

Telefon  93 408 77 10

fax  93 396 97 23

Formulari de sol·licitud d'informació


Amb la finalitat de realitzar una primera avaluació i presentar-los una proposta que s’ajusti a les seves necessitats, els sol·licitem complimentin el següent qüestionari.

 

Dades de contacte de la Mercantil/Professional (Aquests camps són obligatoris)

Nom/Raó Social
Adreça
Població
Telèfon
e-mail
Activitat Principal
Persona de Contacte

 

Nivell de Seguretat de les Dades

Aquest es decideix en funció del tipus de Dades Personals que tractem, podent dividir-se en tres nivells diferenciats. Si us plau, indiqui el nivell que s’adequa a la realitat de la seva empresa tenint en compte que sempre preval el nivell més alt de seguretat a aplicar:

 

 Nivell Bàsic: Dades identificatives com son nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, etc.
 Nivell Mitjà: Dades econòmiques/financeres com son Hisenda Pública, serveis financers, quan les dades permeten conèixer l’estatus social, infraccions administratives o penals, etc.
 Nivell Alt: Dades especialment protegides com son salut, ideologia, afiliació sindical, religió, creencies, origen racial o ètnic, vida sexual, etc.

 

 

Procedència de les dades

 El mateix interessat o el seu representant legal
 Altres persones físiques o jurìdiques diferents de l’afectat

 

Fonts d’accés públic
 Cens promocional
 Diaris i butlletins oficials
 Guies de serveis de telecomunicacions
 Mitjans de comunicació
 Llistes de persones pertanyents a grups professionals

 

Altres
 Registres públics
 Entitats privades
 Administracions públiques

 

 

Procediment de recollida

 Enquestes o entrevistes
 Formularis o cupons
 Telèfon
 Transmissió Electrònica de Dades/Internet
 Correu postal

 

 

Suport utilitzat per a l’obtenció

 Suport paper
 Suport informàtic/magnètic
 Via telemàtica
 
 Si l’empresa disposa de pàgina Web, indicar URL (adreça Web)
 
Disposen de Correu Electrònic? SI      NO
Existeix una xarxa interna? SI      NO
Disposen de sistema de vídeo vigilància? SI      NO

 

 

Descripció sistema informàtic

Servidors de XARXA (unitats)
Ordinadors Personals (unitats)
Ordinadors Portàtils (unitats)

 

Observacions/Comentaris

 

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, "SeInProDat Asesores, S.L." informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni quan empleni el formulari, es recolliran en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de donar resposta a la seva sol·licitud i informar sobre els nostres serveis i productes. El fet d’emplenar aquest formulari implica que el remitent accepta les condicions i reconeix que les dades que ens indica són seves, exactes i certes. Per exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, haurà de dirigir-se en els termes i condicions que es relacionen a la nostra Política de Privacitat.


 He llegit la clàusula anterior i Accepto les Condicions